Auktorisoitu tilitoimisto

Auktorisointi

Auktorisointi on viranomaisen tai muun päättävän tahon antama valtuutus tietyn elinkeinotoiminnan harjoittamiseen,tai vapaaehtoisesti hankittu osoitus tiettyjen edellytysten täyttymisestä toiminnassa.

Sanaa auktorisointi käytetään eri toimialoilla eri merkityksessä, ja samankaltaisista valtuutuksista voidaan käyttää myös termejä akkreditointi, lisenssi tai lisensiointi. Myös termit sertifiointi ja auditointi viittaavat valtuutukseen tai sitä edeltävään selvitykseen, täyttääkö ammatinharjoittaja tai organisaatio tietyn valtuutuksen saamiseksi asetetut edellytykset.

Tilitoimistojen auktorisointi

Suomessa tilitoimistojen auktorisoinnista vastaa Taloushallintoliitto yhdessä Tili-instituuttisäätiön kanssa. Tilitoimisto voi toimia myös ilman auktorisointia.

Auktorisoinnin saamiseksi tilitoimisto käy läpi vähintään kahden vuoden mittaisen seurantajakson. Auktorisointiin liittyy muun muassa kirjanpitäjien ammattitaitoon, tilitoimiston toimintatapoihin, vastuuvakuutuksiin sekä tietojärjestelmiin liittyviä vaatimuksia. Suomessa auktorisointia sovelletaan myös ainakin mainostoimistoihin, vahinkoalan urakoijiin sekä ydinvoimalaitoksen tarkastusyrityksiin.

Kansallispalvelu

Kansallispalvelu Oy perustettiin vuonna 2018. Tarjoamme taloushallintopalveluja asiakkaan erityistarpeet huomioiden. Asiakkainamme on sekä järjestöjä että yrityksiä ja olemme laajentaneet toimintaamme myös ulkomaille, muutaman kansainvälisen yrityksen tultua asiakkaiksemme.

Työvälineet

Toimimme erittäin nykyaikaisilla tilitoimiston sähköisillä työvälineillä, joita on mm. Basware -pankkiohjelmisto sekä Econet Pro -taloushallinto-ohjelmisto.

Päivitämme työvälineitämme ja menetelmiämme jatkuvasti sekä myös koulutamme työntekijöitämme säännöllisesti.

Palveluitamme

 • osto- ja myyntireskontra
 • kirjanpito
 • laskutus
 • verkkolaskujen vastaanottaminen ja lähettäminen
 • palkanlaskenta
 • pankkiyhteyspalvelut
 • muistutuslaskut
 • asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt kuukausittaiset raportit
 • tilinpäätökset
 • veroilmoitukset tarvittaessa
 • alv-raportointi

Lisäksi hoidamme asiakkaidemme materiaalin kopiointia ja postitusta.

Arvot

luotettavuus
palvelualttius
sitoutuminen työhön
vastuunkantaminen
asiakkaalle annettujen lupausten pitäminen

Tilitoimistomme on auktorisoitu 30.04.2018.